L
Liberalerna i Aneby kommun

Vill vi försvara den frihet det liberala samhället erbjuder individen ska vi rösta på Sveriges liberala parti. Liberalerna vill genom ex en kunskapsskola i världsklass ge var människa möjlighet att forma sitt eget liv och ge henne förutsättningar bidra till samhället genom eget ansvarstagande. Individers frihet och gemensamt socialt ansvarstagande har och ska forma det samhälle vi vant oss leva i och ibland tar allt för givet.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  För att alla barn ska kunna lyckas i skolan behövs en förstärkt elevhälsa (kurator/psykologresurs) och arbetsro i klassrummet. Gärna mobilfritt!

 • Äldreomsorg och pensioner

  Aneby kommun behöver nytt modernt äldreboende för kvalite i vården och i arbetslivet.

 • Demokrati och jämställdhet

  Ett starkare partnerskap mellan offentlig verksamhet/kommun och föreningslivet är en grundbult i ett demokratiskt och tryggt samhälle. Öka stödet.

 • Bygga och bo

  Bostadsstiftelsen ska omvandlas till bolag och få skarpare uppdrag för ökat byggande, även utanför Aneby tätort.

 • Invandring och integration

  Bidrag ska alltid vara knutet till språkkunskap och sysselsättning för kortare väg till arbete och egen försörjning.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi har som målsättning att vinna majoritet för fortsatt Alliansstyre med ett större inflytande för liberalerna.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

sverigedemokraterna och vänsterpartiet

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Ja vi är skeptiska till stopp för konfessionella friskolor.

Samarbeta med andra kommuner kring specialistkompetens på miljöområdet
Svar:
Mycket bra förslag
Låt Aneby kommun samarbeta med näringsliv och föreningar för att få nyanlända i arbete
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
 • Kultur och fritid
Vilken av följande förslag i Anebys kommun är viktigast?
 • Bygg nya äldreboenden i kommunen