C
Centerpartiet i Aneby kommun

Centerpartiet strävar efter en hållbar kommun med människan i centrum. Vi tycker att alla ska få möjlighet att utvecklas oavsett vem man är, var man kommer ifrån och var man bor. Vi vill att hela kommunen ska leva och utvecklas. Beslut ska fattas så nära människor som möjligt. Vi tror på människors förmåga och kreativitet och vill underlätta för föreningar och frivilliga att få vara med och bidra till utveckling och välfärd. Därför ska du rösta på Centerpartiet i Aneby.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Sjukvård och hälsa

  Invånare i Aneby ska känna sig trygga och har tillgång till nära vård och omsorg.

 • Bygga och bo

  Människor ska kunna bo, leva och verka i hela kommunen. Det är viktigt att hålla kommunen ihop och skapa en trygg tillvaro.

 • Näringsliv och företagande

  Aneby behöver en mångfald av olika företag - stora och små. Genom att främja nyföretagande och företagsutveckling vill vi utvecklar näringslivet.

 • Miljö och klimat

  Förnybar energi kommer att vara avgörande för framtiden. Aneby behöver fler solceller och bilar med förnybara drivmedel.

 • Trafik och infrastruktur

  Aneby behöver bra kollektivtrafik. Bussar och tåg behöver gå tillförlitliga även i framtiden, på vardagar och på helgar.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Centerpartiet strävar i första hand mot ett fortsatt alliansstyre i Aneby kommun. Vi vill även i fortsättningen tar ansvar för Aneby utveckling.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna

Samarbeta med andra kommuner kring specialistkompetens på miljöområdet
Svar:
Mycket bra förslag
Låt Aneby kommun samarbeta med näringsliv och föreningar för att få nyanlända i arbete
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Hoppat över frågan
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Viktig fråga
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Hoppat över frågan
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
Vilken av följande förslag i Anebys kommun är viktigast?
 • Förstärk elevhälsan med kurator eller psykolog
 • Anställ ytterligare en näringslivssekreterare
 • Bygg nya äldreboenden i kommunen