Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Åmåls kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Partier som fick mandet men inte svarat

    TL
    Tomas Lindström
    1

Att partierna inte svarat beror antingen på att de själva valt att inte delta eller att de inte fick mandat i valet 2014, vilket var ett krav för att få delta.

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Åmåls kommun ska återinföra en kulturnämnd
50%
MP
L
V
S
KD
C
SD
M
TL
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 2: Åmåls kommun ska tillsätta en landsbygdsutvecklare
50%
MP
V
C
SD
S
L
KD
M
TL
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
L
KD
M
S
MP
C
SD
V
TL
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
KD
C
S
SD
V
L
M
TL
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
5 Mandat
Svar saknas
8 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
C
M
SD
V
S
MP
L
TL
Bra förslag
15 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
L
V
KD
C
SD
S
M
TL
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
M
SD
S
MP
L
V
KD
C
TL
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
KD
C
M
SD
S
MP
V
TL
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
3 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
L
M
SD
S
MP
V
KD
C
TL
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
L
V
S
KD
C
SD
M
TL
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
MP
L
KD
C
M
SD
V
S
TL
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
C
M
S
L
KD
SD
V
TL
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
KD
C
M
SD
S
MP
V
TL
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
1 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
S
L
KD
C
M
SD
TL
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
16 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
KD
C
M
SD
S
V
MP
TL
Bra förslag
31 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
V
S
MP
L
KD
C
M
SD
TL
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
SD
V
KD
C
M
S
L
TL
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
2 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
SD
C

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

Inget parti har valt den här frågan

Näringsliv och lokalt företagande

M
KD
V
L

Skola och utbildning

S
SD
M
C
KD
V
L
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

Inget parti har valt den här frågan

Stöd till personer med funktionsnedsättning

V
L
MP

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
SD
M
C
KD
MP

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilken av följande förslag i Åmåls kommun är viktigast?

Maten i Åmåls kommunala kök ska i högre grad vara närproducerad

SD
M
V
L

Alla över 85 år ska ha rätt till äldreboende

SD
KD
L

Anställ mer personal i Åmåls skolor

S
SD
V

Ha välplanerad industrimark tillgänglig för etablering

S
M
C
KD
L

Ge riktat stöd till föreningar som höjer livskvalitén för äldre

V

Kommunen ska ha fossilfri el, värme och transporter i verksamheterna

C
MP

Stärk elevhälsan på skolorna

S
M
C
KD
MP