Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Alvesta kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
ALVCKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Flytta genomfartstrafiken på väg 126 utanför tätorten, utan inverkan för de boende i västra Alvesta
50%
MP
L
V
KD
ALV
C
SD
M
S
Bra förslag
49 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Fråga 2: Kommunen ska avveckla sitt delägande i Småland Airport av miljöskäl
50%
MP
ALV
L
V
C
SD
M
S
KD
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
27 Mandat
Svar saknas
16 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
V
KD
ALV
SD
M
S
L
C
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
L
S
V
KD
C
SD
M
ALV
Bra förslag
16 Mandat
Dåligt förslag
28 Mandat
Svar saknas
5 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
MP
L
V
ALV
C
M
S
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
40 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
V
C
S
L
KD
ALV
SD
M
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
MP
L
KD
ALV
SD
M
S
V
C
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
MP
L
KD
ALV
SD
M
S
V
C
Bra förslag
40 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
L
KD
ALV
SD
M
MP
V
C
S
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
L
V
KD
S
ALV
C
SD
M
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
29 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
C
M
MP
V
ALV
S
SD
Bra förslag
20 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
L
V
KD
ALV
S
SD
M
C
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
17 Mandat
Svar saknas
7 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
C
SD
M
S
MP
V
KD
ALV
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
V
KD
SD
S
MP
L
ALV
C
M
Bra förslag
25 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
MP
L
ALV
C
SD
M
S
V
KD
Bra förslag
45 Mandat
Dåligt förslag
0 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
KD
S
L
ALV
C
SD
M
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
L
V
KD
ALV
SD
C
M
S
MP
Bra förslag
17 Mandat
Dåligt förslag
31 Mandat
Svar saknas
1 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

SD
KD
V

Kultur och fritid

S

Miljö och hållbar utveckling

C
L
MP

Näringsliv och lokalt företagande

M
SD
C

Skola och utbildning

S
M
C
ALV
KD
V
L
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

ALV

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
SD
ALV
KD
V
L

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag i Alvesta kommun är viktigast?

Minska elevgruppernas storlek i klasserna 0 - 3

S
M
C
ALV
KD
V
MP

Erbjud alla kommunanställda rätt till heltidstjänst

S
SD
V

Bygg ny grundskola vid Spåningslanda

M
C
ALV
KD
L

Utveckla kommunens industriområden och deras infrastruktur

S
M
SD
C
ALV
KD

Inför en företagslots för att få företag att flytta in till kommunen

L

Låt miljökraven väga högre vid offentlig upphandling av kommunens tjänster

V
L
MP