V
Vänsterpartiet i Älmhults kommun

Vi är det partiet som värnar mest om den vanliga människan.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Ekonomi och skatter

  Vi vill höja skatten med 35 öre, och låta de pengarna gå oavkortat till äldreomsorgen, skolan och barnomsorgen.

 • Skola och utbildning

  Vi vill erbjuda högre löner till lärare så att vi får fler lärare + vidareutveckling av tvålärarsystemet som fungerat bra + arbetskläder t förskolan.

 • Invandring och integration

  Vi vill anställa en person som arbetar med att bygga upp relationer till näringslivet, föreningarna och skolorna för att underlätta integrationen.

 • Sjukvård och hälsa

  Vi vill sänka politikernas arvoden. Äldreomsorgen behöver högre personaltäthet och kontinuerlig fortbildning. Planera för att bygga Trygghetsboende.

 • Miljö och klimat

  Kommunen fortsätter bygga miljövänligt med Passivhusteknik. Näset ska vara kvar som rekreationsområde. Högre andel ekologisk mat på skolor äldreboene.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Ett rödgrönt styre, eventuellt med stöd av Liberalerna.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Vi vill inte ha Höghastighetstågen, eftersom vi tror det smakar mer än det kostar, men gärna en utbyggnad och renovering av vanliga och befintliga spår.

Satsa på dagbarnvårdare så att det finns fler alternativ till förskola i Älmhults kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket dåligt förslag
Viktig fråga
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Viktig fråga
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Äldreomsorg
 • Skola och utbildning
 • Barnomsorg
Vilken av följande förslag i Älmhults kommun är viktigast?
 • Förbättra arbetsmiljön i skolan
 • Den kommunala maten ska lagas nära matgästerna
 • Öppna de nedlagda landsbygdsskolorna där elevunderlaget tillåter