S
Socialdemokraterna i Älmhults kommun

Vi socialdemokrater vill bygga ett Älmhult där människor vill bo och leva, både mjuka och hårda investeringar är viktiga. Vi prioriterar att vända trenden med fallande studieresultat – en av lösningarna är fler vuxna i skolan. Vi tycker också att Älmhultsborna ska känna sig trygga med att få den välfärd man behöver - genom hela livet. Det kräver fler anställda inom både skola, vård och omsorg. Tillsammans kan vi fortsätta att utveckla Älmhults kommun till en hållbar plats där alla känner sig hem

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  Öka bemanningen och andelen fasta anställningar inom äldreomsorgen för ökad kvalitet och trygghet. Långsiktig plan för anpassade bostäder.

 • Skola och utbildning

  Mer personal i förskolan. Fler behöriga lärare och andra vuxna i skolan för en tryggare skolmiljö och bättre studieresultat.

 • Näringsliv och företagande

  Utveckla vuxen- och yrkesutbildningen för bättre matchning med arbetsmarknadens kompetensbehov. Mer samarbete med bla. näringsliv och universitet

 • Bygga och bo

  Bygg 140 nya, blandade bostadsenheter årligen som möter människors individuella behov. Utveckla hållbara livsmiljöer - inte bara bostäder.

 • Övrigt

  Vi vill skapa ett samhälle där människor vill bo, leva och utvecklas. Älmhult ska vara ett samhälle där alla får plats och känner sig hemma.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi ser helst ett majoritetsstyre, med ett gott samarbete över blockgränserna för att lyckas ta de bästa besluten för Älmhultsborna.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna.

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Den lokala politiken innebär ofta att vara lösningsfokuserad, är det ett beslut som innebär att vi går emot rikspolitiska linjer så prioriterar vi i första hand till Älmhultsbornas bästa.

Satsa på dagbarnvårdare så att det finns fler alternativ till förskola i Älmhults kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Hoppat över frågan
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska bra förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilken av följande förslag i Älmhults kommun är viktigast?
 • Förbättra arbetsmiljön i skolan
 • Bygg en boulehall i Älmhult
 • Fler praktikplatser för nyanlända i samarbete med näringsliv