M
Moderaterna i Älmhults kommun

Det ska alltid löna sig att arbeta. En sund ekonomi med oförändrad skatt. Aktivitetskrav på försörjningstagare.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Ekonomi och skatter

  Sund ekonomi med oförändrad skatt. Investeringar ska följas upp noggrant.

 • Jobb och sysselsättning

  I moderaternas Älmhult ska det alltid löna sig bättre att jobba än att leva på bidrag. Aktivitetskrav på försörjningstagare.

 • Invandring och integration

  Utöka svensk-undervisning och informera om rättigheter och skyldigheter i vårt samhälle. Alla kan bidra till integrationen genom möten etc

 • Skola och utbildning

  Fortsätta med Älmhultsmodellen, liksom med mentorer och låta lärare få vara lärare med allt vad det innebär.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Utöka dagverksamheten för dementa, stödja anhörigvårdare, skapa aktiviteter för äldre som bor kvar hemma.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Alliansstyre

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Vänsterpartiet

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Nej

Satsa på dagbarnvårdare så att det finns fler alternativ till förskola i Älmhults kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska bra förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilken av följande förslag i Älmhults kommun är viktigast?
 • Fler praktikplatser för nyanlända i samarbete med näringsliv
 • Förbättra arbetsmiljön i skolan
 • Den kommunala maten ska lagas nära matgästerna