MP
Miljöpartiet i Älmhults kommun

Miljöpartiets ideologi vilar på övertygelsen om att vi människor måste leva i ekologisk samklang med naturen. Det kräver kunskap, omdöme och vilja i form av politisk handling. Vi måste ha en bra livsmiljö; klimatsmart, hälsofrämjande och hållbart. Vi vill investera i barn och ungdomar så de får en god psykisk hälsa vilket är väsentligt för alla aspekter i livet; skolprestationer, fritid, familj- och kamratrelationer, deras förmågor till kreativitet.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Miljö och klimat

  Planera för ett hållbart samhälle som t ex Älmhult kommuns verksamheter ska vara klimatneutrala och självförsörjande. Erbjuda barn/gamla EKO-mat osv.

 • Jobb och sysselsättning

  Vi skapar förutsättningar till nya arbetstillfällen. Fler kan få en inkomst och bo och verka i kommunen. Bostäder och infrastruktur byggs hållbart.

 • Skola och utbildning

  En skola där barn och unga mår bra och kan prestera för att förverkliga sig själva och sina drömmar.

 • Äldreomsorg och pensioner

  Satsningar på att stärka äldres hälsa och gemenskap, som ökar folkhälsan och fler friska seniorer. T ex Bygg boulehall snarast!

 • Miljö och klimat

  Fortsätta arbetet med att minska farliga kemikalier och plaster i vår vardag. Säkra vattenförsörjningen. Naturskola i Bökhult och tätortsnära jordbruk

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

En bred politisk majoritet som kan ta beslut för ett hållbart Älmhult.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Satsa på dagbarnvårdare så att det finns fler alternativ till förskola i Älmhults kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Hoppat över frågan
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska dåligt förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Mycket bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket bra förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket bra förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Miljö och hållbar utveckling
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilken av följande förslag i Älmhults kommun är viktigast?
 • Bygg en boulehall i Älmhult
 • Den kommunala maten ska lagas nära matgästerna
 • Minska plastanvändningen i den kommunala verksamheten