L
Liberalerna i Älmhults kommun

Vi har de bästa politikerna i Älmhult. Vi vill ha en framgångsrik kommun genom effektivisering och en engagerad personal och befolkning. Vi tror på framgång utan skattehöjning.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Kvaliteten i skolan måste höjas. Personalen måste få ökat inflytande. Arbetsmiljön måste bli bättre för eleverna och personalen.

 • Ekonomi och skatter

  Effektivisera och engagera personalen så behöver inte skatten höjas. Prioritera verksamheten före administrationen.

 • Jobb och sysselsättning

  De offentliga arbetsplatserna måste bli attraktivare. Idag är sjukskrivningarna alldeles för höga. Information, inflytande och bra chefer är en lösnin

 • Äldreomsorg och pensioner

  Bättre omsorg blir det om anställda får chans till ett större engagemang genom exempelvis intraprenader. Det frivilliga samhället höjer kvaliteten .

 • Näringsliv och företagande

  Det offentliga skall inte göra något som andra kan göra bättre! Öppna upp för konkurrens med intraprenad och privata företag. Stöd nyföretagande!

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Socialliberal ideologi med duktiga och modiga politiker.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

SD

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

Handläggningstiderna för migrationsärenden är helt oacceptabla och gör att korrigerande politiska åtgärder är nödvändiga.

Satsa på dagbarnvårdare så att det finns fler alternativ till förskola i Älmhults kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Hoppat över frågan
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket dåligt förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Hoppat över frågan
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Mycket bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Mycket dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Ganska bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Ganska dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska bra förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Skola och utbildning
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
 • Äldreomsorg
Vilken av följande förslag i Älmhults kommun är viktigast?
 • Fler praktikplatser för nyanlända i samarbete med näringsliv
 • Förbättra arbetsmiljön i skolan