KD
Kristdemokraterna i Älmhults kommun

Därför att KD vill skapa trygghet för barn och äldre. Etiska värderingarna står högt Hålla fast vid vad som är rätt och fel Sjukvårdens köer ska minska Prioritera kommunens huvuduppgifter och inte lägga skattepengar på vidlyftiga byggen eller fler sportanläggningar Integration skolan

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Äldreomsorg och pensioner

  låta äldre ,90 år, få en plats på ett äldreboende eller seniorboende eller trygghetsboende begränsa antalet pers, som kommer till hemtjänsttagarna

 • Invandring och integration

  Obligatorisk språkundervisning, och praktik, Kurser om levnad i Sverige, kultur, seder , tro och regler enligt barnkonventionen o mänskliga rättighete

 • Skola och utbildning

  Mobilförbud, avlasta lärare uppgifter som inte har med undervisning att göra. Behöriga o välutbildade lärare, förskollärare o fritidspersonal

 • Lag och ordning

  Fler poliser, återfallsförbrytare hårdare straff. Utvisning av dem som inte är svenska medborgare

 • Ekonomi och skatter

  Hushålla med skattemedel , prioritera investeringar, rätta mun efter matsäck

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

En alliansregering med KD, Centern, Moderaterna Liberalerna och Miljöpartiet.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Kan inte tänka oss att styra tillsammans med Sverigedemokraterna

Finns det någon politisk fråga där ni lokalt har en annan uppfattning än vad ert parti har på riks-nivå?

nej inte direkt

Satsa på dagbarnvårdare så att det finns fler alternativ till förskola i Älmhults kommun
Svar:
Mycket bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Mycket bra förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Mycket bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Ganska bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Ganska dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Ganska bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Ganska bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Mycket dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Socialt och ekonomiskt utsatta
 • Skola och utbildning
 • Äldreomsorg
Vilken av följande förslag i Älmhults kommun är viktigast?
 • Fler praktikplatser för nyanlända i samarbete med näringsliv
 • Förbättra arbetsmiljön i skolan
 • Öppna de nedlagda landsbygdsskolorna där elevunderlaget tillåter