C
Centerpartiet i Älmhults kommun

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi vill att all politik ska vara hållbar och att man ska kunna leva och verka i hela landet, oavsett var man väljer att bo. Vi strävar också efter att människor ska få bestämma mer själva. Vi slår vakt om demokrati, mänskliga fri- och rättigheter och tror på socialt och ekonomiskt ansvarstagande. Centerpartiet i Älmhults kommun har kandidater med olika bakgrund som representerar hela kommunen och har stor vilja att påverka.

Våra viktigaste politiska förslag:

 • Skola och utbildning

  Verka för att någon nedlagd landsbygdsskola kan öppnas när elevunderlag är stabilt & långsiktigt för att förbättra möjligheten att bo i hela kommunen.

 • Bygga och bo

  Öka bostadsbyggandet i hela kommunen genom kommunal stöttning för att skapa fler bostäder även utanför Älmhults tätort.

 • Invandring och integration

  Förbättra integrationen genom ett närmare samarbete med näringslivet för att skapa fler praktikplatser och arbetstillfällen.

 • Skola och utbildning

  Öka den upplevda tryggheten i skolan. Vi vill därför tillsätta förstelärare med uppdrag att arbeta kommunövergripande med värdegrundsfrågor.

 • Miljö och klimat

  Mer mat lagad från grunden, så nära matgästerna som möjligt. Tillagningskök på fler skolor och äldreboenden som arbetar med närproducerade livsmedel.

Hur vill ni att det politiska styret ska se ut hos er efter valet 2018?

Vi går till val där vi söker väljarnas förtroende för ett nytt Allianssamarbete. Vi har under tidigare mandatperioder styrt kommunen på detta sätt och tror att det vore det bästa för Älmhults kommun.

Finns det något parti som ni INTE kan tänka er att styra tillsammans med efter valet i höst?

Sverigedemokraterna. Detta pga att våra värderingar inte alls passar ihop, vi tror på alla människors lika rätt och värde, en syn som SD inte delar. Vi samarbetar inte heller gärna med Vänsterpartiet.

Satsa på dagbarnvårdare så att det finns fler alternativ till förskola i Älmhults kommun
Svar:
Ganska bra förslag
Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
Svar:
Ganska dåligt förslag
Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
Svar:
Ganska bra förslag
Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
Svar:
Ganska bra förslag
Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
Svar:
Mycket bra förslag
Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
Svar:
Mycket dåligt förslag
Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
Svar:
Ganska bra förslag
Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
Svar:
Mycket dåligt förslag
Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
Svar:
Ganska dåligt förslag
Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
Svar:
Mycket bra förslag
Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
Svar:
Ganska bra förslag
Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
Svar:
Mycket bra förslag
Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
Svar:
Ganska dåligt förslag
Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
Svar:
Mycket bra förslag
Viktig fråga
Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
Svar:
Mycket dåligt förslag
Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
Svar:
Ganska dåligt förslag
Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?
 • Barnomsorg
 • Näringsliv och lokalt företagande
 • Skola och utbildning
Vilken av följande förslag i Älmhults kommun är viktigast?
 • Den kommunala maten ska lagas nära matgästerna
 • Förbättra arbetsmiljön i skolan
 • Öppna de nedlagda landsbygdsskolorna där elevunderlaget tillåter