Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Alingsås kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
CKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: E20 ska byggas om så att den går utanför Alingsås
50%
KD
L
SD
M
S
MP
C
V
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
9 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Avsluta samarbetet med alla kommunens vänorter
50%
SD
M
MP
V
KD
C
L
S
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
KD
L
SD
M
S
V
C
MP
Bra förslag
38 Mandat
Dåligt förslag
10 Mandat
Svar saknas
3 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
V
L
S
KD
C
SD
M
Bra förslag
27 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
M
MP
V
C
L
S
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
33 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
V
KD
C
M
MP
L
SD
S
Bra förslag
22 Mandat
Dåligt förslag
15 Mandat
Svar saknas
14 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
MP
V
KD
C
L
S
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
KD
C
L
SD
M
S
MP
V
Bra förslag
44 Mandat
Dåligt förslag
7 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
MP
V
KD
C
L
S
Bra förslag
14 Mandat
Dåligt förslag
37 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
KD
C
L
SD
M
S
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
44 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
KD
C
L
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
V
C
L
M
S
SD
KD
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
C
L
SD
M
MP
V
KD
S
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
25 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
S
KD
C
L
SD
M
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
30 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
KD
C
L
SD
M
MP
V
S
Bra förslag
30 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
KD
C
L
SD
M
S
Bra förslag
7 Mandat
Dåligt förslag
44 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
MP
KD
SD
V
C
L
M
S
Bra förslag
13 Mandat
Dåligt förslag
38 Mandat
Svar saknas
0 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

L
MP

Kultur och fritid

Inget parti har valt den här frågan

Miljö och hållbar utveckling

S
M
C
MP

Näringsliv och lokalt företagande

C

Skola och utbildning

S
M
SD
L
KD
V

Socialt och ekonomiskt utsatta

SD
V
MP

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

C

Äldreomsorg

S
M
SD
L
KD
V

Sänkt kommunalskatt

KD

Fråga 19: Vilka av följande förslag i Alingsås kommun är viktigast?

Inför en årlig äldreenkät för att få veta hur äldrevården upplevs

SD

Återinför medborgarförslag

L
MP

Bygg fler gång- och cykelvägar

C
KD
V
MP

Skapa fler platser på äldre- och LSS boenden

S
M
SD
L
C
KD
V

Anställ mer personal inom skola och barnomsorg

S
M
L
KD
V
MP

Obligatorisk kurs i samhällsorientering för nyanlända

S
M
SD
C