Svaren från valkompassen

Här har vi sammanställt alla svar från partier och riksdagsledamöter

Ale kommun

Partier som har svarat på valkompassen

(Siffran visar antalet mandat efter valet 2018)

Så här nära ligger partierna varandra

Partiernas placering baseras på deras svar i valkompassen.

Grön, Alternativ, Libertär
ADKCFiAKDLMPMSSDV
Traditionell, Auktoritär, Nationalistisk
Fråga 1: Det nya kommunhuset ska ligga i Nödinge
50%
MP
L
KD
C
V
M
S
SD
ADK
FIA
Bra förslag
37 Mandat
Dåligt förslag
8 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 2: Ta bort bygglovskravet på 600 meter till kollektivtrafik i Ale kommun
50%
MP
L
KD
C
SD
M
S
V
ADK
FIA
Bra förslag
41 Mandat
Dåligt förslag
4 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 3: Inför mobilförbud under skoltid på kommunens grundskolor
50%
MP
L
KD
C
V
SD
S
M
ADK
FIA
Bra förslag
34 Mandat
Dåligt förslag
11 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 4: Obligatorisk genuspedagogik ska införas i kommunens förskolor
50%
MP
L
C
V
S
KD
SD
M
ADK
FIA
Bra förslag
24 Mandat
Dåligt förslag
21 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 5: Föräldrar som är hemma med sina små barn ska ha rätt till kommunal barnomsorgspeng
50%
KD
SD
M
MP
L
C
V
S
ADK
FIA
Bra förslag
21 Mandat
Dåligt förslag
24 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 6: Unga som flyttar till glesbygdskommuner ska få sänkt studieskuld
50%
MP
KD
C
V
SD
L
M
S
ADK
FIA
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
13 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 7: Vår kommun ska ta emot färre flyktingar
50%
SD
M
MP
L
KD
C
V
S
ADK
FIA
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 8: Obligatorisk svenskundervisning ska införas för nyanlända som villkor för bidrag
50%
L
KD
C
SD
M
S
MP
V
ADK
FIA
Bra förslag
39 Mandat
Dåligt förslag
6 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 9: Tiggeri ska förbjudas i vår kommun
50%
SD
M
MP
L
KD
C
V
S
ADK
FIA
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 10: Inför 6 timmars arbetsdag inom äldreomsorgen med bibehållen lön
50%
MP
V
S
L
KD
C
SD
M
ADK
FIA
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 11: Äldreboenden och hemtjänst ska i större utsträckning drivas i privat regi
50%
L
KD
C
SD
M
MP
V
S
ADK
FIA
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
19 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 12: Att värna om miljö och klimat ska överordnas alla andra politiska frågor
50%
MP
C
V
L
KD
SD
M
S
ADK
FIA
Bra förslag
9 Mandat
Dåligt förslag
36 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 13: Tillåt mer nybyggnationer i strandskyddade områden
50%
L
KD
C
M
MP
V
SD
S
ADK
FIA
Bra förslag
18 Mandat
Dåligt förslag
14 Mandat
Svar saknas
17 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 14: Kommunen ska subventionera byggande och tillhandahållande av billiga hyresrätter
50%
MP
V
L
KD
C
SD
M
S
ADK
FIA
Bra förslag
6 Mandat
Dåligt förslag
39 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 15: Kommuner ska inte bedriva verksamhet som konkurrerar med det privata näringslivet
50%
L
KD
C
SD
M
MP
V
S
ADK
FIA
Bra förslag
26 Mandat
Dåligt förslag
2 Mandat
Svar saknas
21 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 16: Kvotering ska införas i kommunala bolagsstyrelser så att de består av minst 40% av vardera könet
50%
MP
V
S
L
KD
C
SD
M
ADK
FIA
Bra förslag
19 Mandat
Dåligt förslag
26 Mandat
Svar saknas
4 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Fråga 17: Det ska hållas fler kommunala folkomröstningar
50%
V
SD
MP
L
KD
C
S
M
ADK
FIA
Bra förslag
12 Mandat
Dåligt förslag
22 Mandat
Svar saknas
15 Mandat

Partiernas kommentarer

Mycket bra förslag

Ganska bra förslag

Ganska dåligt förslag

Mycket dåligt förslag

Hoppat över frågan

Hoppat över frågan

Fråga 18: Vilka av följande områden i den kommunala budgeten ska prioriteras?

Barnomsorg

S
M
SD
C
KD
L

Kultur och fritid

V

Miljö och hållbar utveckling

MP

Näringsliv och lokalt företagande

Inget parti har valt den här frågan

Skola och utbildning

S
M
SD
V
KD
L
MP

Socialt och ekonomiskt utsatta

C

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Inget parti har valt den här frågan

Vägar, gator och parker

Inget parti har valt den här frågan

Äldreomsorg

S
M
SD
V
C
KD
L
MP

Sänkt kommunalskatt

Inget parti har valt den här frågan

Fråga 19: Vilka av följande förslag i Ales kommun tycker du är viktigast?

Alebyggen ska få i uppdrag att bygga fler hyresrätter

SD
V
KD
L
MP

Återvinningscentralen Sörmossen ska bli mer tillgänglig

M
C
KD

Bygg fler gång- och cykelvägar, fokus på Hålandavägen

M
C
L
MP

Ingen byggnation enligt "förortsmodell" med höghus

SD
V

Sätt krav på miljömässig- och social hållbarhet vid upphandling

V
C
MP

Ta fram en handlingsplan mot hedersförtryck

KD
L

Fråga 20: Vilka av följande förslag i Ales kommun är viktigast?

Extra satsning för att få behöriga lärare till kommunala skolor

V
MP

Alla som arbetar med barn och äldre ska uppvisa utdrag ur belastningsregistret

S

Fler nattvandrare och fältassistenter i tjänst

M
SD
C
KD
L

Alla 85+ ska ha rätt till ett äldreboende utan bistånsbedömning

SD
KD
L
MP

Maten i kommunens verksamheter ska vara ekologisk och närproducerad

S
M
C
MP

Minska storleken på grupperna i förskolan

M
SD
V
C
KD
L